ZK-INSTAL s.r.o.

Tel.: 0903 891 137
0908 211 728
E-mail: zk-instal@seznam.cz
Kancelária: Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica

Sídlo spoločnosti:

ZK-INSTAL, s.r.o.
Dolný Moštenec 7
017 01 Považská Bystrica

IČO: 36674672
DIČ: 2022247931
IČ DPH: SK2022247931